Language

€ EURUp4.069|$ USDDown3.438
חיפוש רגיל חיפוש מתקדם


צוות המשרד

עמית לביאן

בעלים ומנהל, תיווך גרייטלנד

054-5434201


אולגה שפר

יועצת נדל"ן (מכירות), תיווך גרייטלנד

050-3058500


דורין יעל בר

יועצת נדל"ן (מכירות), תיווך גרייטלנד

054-6471481


טלי סידון

יועצת נדל"ן (מכירות) תיווך גרייטלנד

054-3002021 


עינת הרצוג

יועצת נדל"ן (השכרות), תיווך גרייטלנד

054-5559029


 דגנית בר זיו

יועצת נדל"ן (השכרות), תיווך גרייטלנד

050-8636263


התקשר עכשיו
03-6447111
בני אפרים 280/29 תל אביב